Το φύλλο εξαπάτησης Parsedown.χαμήλωση τιμής.

Ένας από τους καλύτερους αναλυτές MarkDown στην PHP είναι φυσικά το Parsedown.Υπάρχει βέβαια και το Textile αλλά είναι πολύ τρομακτικό αλλά για αλλαγή δοκιμάστε το κι εσείς.Σε αυτό το έγγραφο, θα αναλύσουμε ολόκληρη τη σύνταξη του Parsedown.Πήραμε τα παραδείγματα από τον επίσημο ιστότοπο και τα τοποθετήσαμε έτσι ώστε να είναι βολικό για εσάς να βρείτε γρήγορα το παράδειγμα που χρειάζεστε σε μία σελίδα.

Λοιπόν, το φύλλο εξαπάτησης του Parsedown.

Τραπέζι

| header 1 | header 2 |
| -------- | -------- |
| cell 1.1 | cell 1.2 |
| cell 2.1 | cell 2.2 |

Ευθυγράμμιση πίνακα

| header 1 | header 2 | header 2 |
| :------- | :------: | -------: |
| cell 1.1 | cell 1.2 | cell 1.3 |
| cell 2.1 | cell 2.2 | cell 2.3 |

Τίτλοι

# h1

## h2

### h3

#### h4

##### h5

###### h6

####### not a heading

# closed h1 #

#

Αυτόματοι σύνδεσμοι

<http://example.com>

HTML

<div>_content_</div>

paragraph

<div>
 <div class="inner">
  _content_
 </div>
</div>

<style type="text/css">
 p {color: #789;}
</style>

<div>
 <a href="/">home</a></div>

μπλοκ κωδικών

  <?php
  $message = 'Hello World!';
  echo $message;
---
  > not a quote
  - not a list item
  [not a reference]: http://foo.com

Κωδικός ανά γραμμή

a `code span`
`this is also a codespan` trailing text
`and look at this one!`
single backtick in a code span: `` ` ``
backtick-delimited string in a code span: `` `foo` ``
`sth `` sth`

Εισαγωγικά

> header
> ------
>
> paragraph
>
> - li
>
> ---
>
> paragraph

Επιλογή τμήματος κειμένου

_`code`_ __`code`__
*`code`**`code`**`code`*

Τόπος αγώνων

- paragraph
 paragraph
- paragraph
 > quote

Ένθετες λίστες

- li
  - li
    - li
    - li
  - li
- li

Ονυξ του αντίχειρος

___em strong___
___em strong_ strong__
__strong _em strong___
__strong _em strong_ strong__
***em strong***
***em strong* strong**
**strong *em strong***
**strong *em strong* strong**

Ταχυδρομείο

my email is <me@example.com>

Επισημάνσεις κειμένου

_underscore_, *asterisk*, _one two_, *three four*, _a_, *b*
**strong** and *em* and **strong** and *em*
_line
line
line_
this_is_not_an_emphasis
an empty emphasis __ ** is not an emphasis
*mixed **double and* single asterisk** spans

Χαρακτήρες που δραπετεύουν

escaped \*emphasis\*.
`escaped \*emphasis\* in a code span`
  escaped \*emphasis\* in a code block
\\ \` \* \_ \{ \} \[ \] \( \) \> \# \+ \- \. \!
_one\_two_ __one\_two__
*one\*two* **one\*two**

Σήμανση για μπλοκ κώδικα

```
<?php

$message = 'fenced code block';
echo $message;
```

~~~
tilde
~~~

```php
echo 'language identifier';
```

```c#
echo 'language identifier with non words';
```

```html+php
<?php
echo "Hello World";
?>
<a href="http://auraphp.com" >Aura Project</a>
```

```php some-class
<?php
echo "Hello World";
```

Οριζόντια γραμμή

---
- - -
  - - -
***
___

Html σχόλια

<!-- single line -->
paragraph
<!-- 
 multiline -->
paragraph

html οντότητες

&amp; &copy; &#123;

εικόνες

![Markdown Logo][image]
[image]: /md.png
![missing reference]

Κεφαλίδα για εικόνες

![alt](/md.png "title")
![blank title](/md.png "")

Έμμεσοι σύνδεσμοι

an [implicit] reference link
[implicit]: http://example.com
an [implicit][] reference link with an empty link definition
an [implicit][] reference link followed by [another][]
[another]: http://cnn.com
an [explicit][example] reference link with a title
[example]: http://example.com "Example"

Ενσωματωμένοι σύνδεσμοι

[link](http://example.com)
[link](/url-(parentheses)) with parentheses in URL 
([link](/index.php)) in parentheses
[`link`](http://example.com)
[![MD Logo](http://parsedown.org/md.png)](http://example.com)
[![MD Logo](http://parsedown.org/md.png) and text](http://example.com)
[![MD Logo](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAUCAYAAADskT9PAAAKQWlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAASA2dlndUU9kWh8+9N73QEiIgJfQaegkg0jtIFQRRiUmAUAKGhCZ2RAVGFBEpVmRUwAFHhyJjRRQLg4Ji1wnyEFDGwVFEReXdjGsJ7601896a/cdZ39nnt9fZZ+9917oAUPyCBMJ0WAGANKFYFO7rwVwSE8vE9wIYEAEOWAHA4WZmBEf4RALU/L09mZmoSMaz9u4ugGS72yy/UCZz1v9/kSI3QyQGAApF1TY8fiYX5QKUU7PFGTL/BMr0lSkyhjEyFqEJoqwi48SvbPan5iu7yZiXJuShGlnOGbw0noy7UN6aJeGjjAShXJgl4GejfAdlvVRJmgDl9yjT0/icTAAwFJlfzOcmoWyJMkUUGe6J8gIACJTEObxyDov5OWieAHimZ+SKBIlJYqYR15hp5ejIZvrxs1P5YjErlMNN4Yh4TM/0tAyOMBeAr2+WRQElWW2ZaJHtrRzt7VnW5mj5v9nfHn5T/T3IevtV8Sbsz55BjJ5Z32zsrC+9FgD2JFqbHbO+lVUAtG0GQOXhrE/vIADyBQC03pzzHoZsXpLE4gwnC4vs7GxzAZ9rLivoN/ufgm/Kv4Y595nL7vtWO6YXP4EjSRUzZUXlpqemS0TMzAwOl89k/fcQ/+PAOWnNycMsnJ/AF/GF6FVR6JQJhIlou4U8gViQLmQKhH/V4X8YNicHGX6daxRodV8AfYU5ULhJB8hvPQBDIwMkbj96An3rWxAxCsi+vGitka9zjzJ6/uf6Hwtcim7hTEEiU+b2DI9kciWiLBmj34RswQISkAd0oAo0gS4wAixgDRyAM3AD3iAAhIBIEAOWAy5IAmlABLJBPtgACkEx2AF2g2pwANSBetAEToI2cAZcBFfADXALDIBHQAqGwUswAd6BaQiC8BAVokGqkBakD5lC1hAbWgh5Q0FQOBQDxUOJkBCSQPnQJqgYKoOqoUNQPfQjdBq6CF2D+qAH0CA0Bv0BfYQRmALTYQ3YALaA2bA7HAhHwsvgRHgVnAcXwNvhSrgWPg63whfhG/AALIVfwpMIQMgIA9FGWAgb8URCkFgkAREha5EipAKpRZqQDqQbuY1IkXHkAwaHoWGYGBbGGeOHWYzhYlZh1mJKMNWYY5hWTBfmNmYQM4H5gqVi1bGmWCesP3YJNhGbjS3EVmCPYFuwl7ED2GHsOxwOx8AZ4hxwfrgYXDJuNa4Etw/XjLuA68MN4SbxeLwq3hTvgg/Bc/BifCG+Cn8cfx7fjx/GvyeQCVoEa4IPIZYgJGwkVBAaCOcI/YQRwjRRgahPdCKGEHnEXGIpsY7YQbxJHCZOkxRJhiQXUiQpmbSBVElqIl0mPSa9IZPJOmRHchhZQF5PriSfIF8lD5I/UJQoJhRPShxFQtlOOUq5QHlAeUOlUg2obtRYqpi6nVpPvUR9Sn0vR5Mzl/OX48mtk6uRa5Xrl3slT5TXl3eXXy6fJ18hf0r+pvy4AlHBQMFTgaOwVqFG4bTCPYVJRZqilWKIYppiiWKD4jXFUSW8koGStxJPqUDpsNIlpSEaQtOledK4tE20Otpl2jAdRzek+9OT6cX0H+i99AllJWVb5SjlHOUa5bPKUgbCMGD4M1IZpYyTjLuMj/M05rnP48/bNq9pXv+8KZX5Km4qfJUilWaVAZWPqkxVb9UU1Z2qbapP1DBqJmphatlq+9Uuq43Pp893ns+dXzT/5PyH6rC6iXq4+mr1w+o96pMamhq+GhkaVRqXNMY1GZpumsma5ZrnNMe0aFoLtQRa5VrntV4wlZnuzFRmJbOLOaGtru2nLdE+pN2rPa1jqLNYZ6NOs84TXZIuWzdBt1y3U3dCT0svWC9fr1HvoT5Rn62fpL9Hv1t/ysDQINpgi0GbwaihiqG/YZ5ho+FjI6qRq9Eqo1qjO8Y4Y7ZxivE+41smsImdSZJJjclNU9jU3lRgus+0zwxr5mgmNKs1u8eisNxZWaxG1qA5wzzIfKN5m/krCz2LWIudFt0WXyztLFMt6ywfWSlZBVhttOqw+sPaxJprXWN9x4Zq42Ozzqbd5rWtqS3fdr/tfTuaXbDdFrtOu8/2DvYi+yb7MQc9h3iHvQ732HR2KLuEfdUR6+jhuM7xjOMHJ3snsdNJp9+dWc4pzg3OowsMF/AX1C0YctFx4bgccpEuZC6MX3hwodRV25XjWuv6zE3Xjed2xG3E3dg92f24+ysPSw+RR4vHlKeT5xrPC16Il69XkVevt5L3Yu9q76c+Oj6JPo0+E752vqt9L/hh/QL9dvrd89fw5/rX+08EOASsCegKpARGBFYHPgsyCRIFdQTDwQHBu4IfL9JfJFzUFgJC/EN2hTwJNQxdFfpzGC4sNKwm7Hm4VXh+eHcELWJFREPEu0iPyNLIR4uNFksWd0bJR8VF1UdNRXtFl0VLl1gsWbPkRoxajCCmPRYfGxV7JHZyqffS3UuH4+ziCuPuLjNclrPs2nK15anLz66QX8FZcSoeGx8d3xD/iRPCqeVMrvRfuXflBNeTu4f7kufGK+eN8V34ZfyRBJeEsoTRRJfEXYljSa5JFUnjAk9BteB1sl/ygeSplJCUoykzqdGpzWmEtPi000IlYYqwK10zPSe9L8M0ozBDuspp1e5VE6JA0ZFMKHNZZruYjv5M9UiMJJslg1kLs2qy3mdHZZ/KUcwR5vTkmuRuyx3J88n7fjVmNXd1Z752/ob8wTXuaw6thdauXNu5Tnddwbrh9b7rj20gbUjZ8MtGy41lG99uit7UUaBRsL5gaLPv5sZCuUJR4b0tzlsObMVsFWzt3WazrWrblyJe0fViy+KK4k8l3JLr31l9V/ndzPaE7b2l9qX7d+B2CHfc3em681iZYlle2dCu4F2t5czyovK3u1fsvlZhW3FgD2mPZI+0MqiyvUqvakfVp+qk6oEaj5rmvep7t+2d2sfb17/fbX/TAY0DxQc+HhQcvH/I91BrrUFtxWHc4azDz+ui6rq/Z39ff0TtSPGRz0eFR6XHwo911TvU1zeoN5Q2wo2SxrHjccdv/eD1Q3sTq+lQM6O5+AQ4ITnx4sf4H++eDDzZeYp9qukn/Z/2ttBailqh1tzWibakNml7THvf6YDTnR3OHS0/m/989Iz2mZqzymdLz5HOFZybOZ93fvJCxoXxi4kXhzpXdD66tOTSna6wrt7LgZevXvG5cqnbvfv8VZerZ645XTt9nX297Yb9jdYeu56WX+x+aem172296XCz/ZbjrY6+BX3n+l37L972un3ljv+dGwOLBvruLr57/17cPel93v3RB6kPXj/Mejj9aP1j7OOiJwpPKp6qP6391fjXZqm99Oyg12DPs4hnj4a4Qy//lfmvT8MFz6nPK0a0RupHrUfPjPmM3Xqx9MXwy4yX0+OFvyn+tveV0auffnf7vWdiycTwa9HrmT9K3qi+OfrW9m3nZOjk03dp76anit6rvj/2gf2h+2P0x5Hp7E/4T5WfjT93fAn88ngmbWbm3/eE8/syOll+AAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAEImlUWHRYTUw6Y29tLmFkb2JlLnhtcAAAAAAAPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iWE1QIENvcmUgNS40LjAiPgogICA8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPgogICAgICA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIgogICAgICAgICAgICB4bWxuczp0aWZmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3RpZmYvMS4wLyIKICAgICAgICAgICAgeG1sbnM6ZXhpZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS9leGlmLzEuMC8iCiAgICAgICAgICAgIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIKICAgICAgICAgICAgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIj4KICAgICAgICAgPHRpZmY6UmVzb2x1dGlvblVuaXQ+MTwvdGlmZjpSZXNvbHV0aW9uVW5pdD4KICAgICAgICAgPHRpZmY6Q29tcHJlc3Npb24+NTwvdGlmZjpDb21wcmVzc2lvbj4KICAgICAgICAgPHRpZmY6WFJlc29sdXRpb24+NzI8L3RpZmY6WFJlc29sdXRpb24+CiAgICAgICAgIDx0aWZmOk9yaWVudGF0aW9uPjE8L3RpZmY6T3JpZW50YXRpb24+CiAgICAgICAgIDx0aWZmOllSZXNvbHV0aW9uPjcyPC90aWZmOllSZXNvbHV0aW9uPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+MzI8L2V4aWY6UGl4ZWxYRGltZW5zaW9uPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpDb2xvclNwYWNlPjE8L2V4aWY6Q29sb3JTcGFjZT4KICAgICAgICAgPGV4aWY6UGl4ZWxZRGltZW5zaW9uPjIwPC9leGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj4KICAgICAgICAgPGRjOnN1YmplY3Q+CiAgICAgICAgICAgIDxyZGY6QmFnLz4KICAgICAgICAgPC9kYzpzdWJqZWN0PgogICAgICAgICA8eG1wOk1vZGlmeURhdGU+MjAxNS0wNi0xNFQxOTowNjo1OTwveG1wOk1vZGlmeURhdGU+CiAgICAgICAgIDx4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w+UGl4ZWxtYXRvciAzLjI8L3htcDpDcmVhdG9yVG9vbD4KICAgICAgPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+CiAgIDwvcmRmOlJERj4KPC94OnhtcG1ldGE+Ch7v5WoAAAGgSURBVEgNYywtLbVnYmLqYmBgMANieoJT//79K2MBWr4CaKsEPW2G2mUGspsFZnlnZycjPR1RXl7+H2Q3Ez0txWbXgDsAFAUYABo8YPH////HdXV1LUZWVFZWFsvIyLgIJoYt+pDNwCYP00swBIAWzaysrNSCaQCxgWLTYHxKaawhgGYoJzC7rC4sLDQBiYPYQIoHTQ3ZXGIcADJci42NDeZreGiQbSuSRmKiABb/CUB9IMwAjAKYGIhLESAYAj9//kwH+t4YaAvM59c4ODiyvn//HotuMzDh9QLFirCIg/I8CPQBE2QxhAkhCYZAf3//d2CJFQpU/h2EQeyGhoYvyIbA2FDDl8H4aPQydMtB8gQdAFLU3t5+DRjsWSAMYoPEcAFOTs5EoNw+NPl9UHE0YQYGglEA09HR0bEAxsZHA0PnFzAqgoBq9gIxKOrOAnEQSBxIYwCiQgBDFwEBYFB/BEaVJ7AQ2wGiQXxcWhhhJRZQ0UBURsSlAVyup4Y4TaKAFIeBouAJUIM0KZqoqPYpEzBrpQANfEFFQ4k16gXIbgCggnKoJ5DJdwAAAABJRU5ErkJggg==) and text](http://example.com)

Ενσωματωμένοι τίτλοι για συνδέσμους

[single quotes](http://example.com 'Title')
[double quotes](http://example.com "Title")
[single quotes blank](http://example.com '')
[double quotes blank](http://example.com "")
[space](http://example.com "2 Words")
[parentheses](http://example.com/url-(parentheses) "Title")

Ενσωματωμένες κεφαλίδες

[single quotes](http://example.com 'Example') and [double quotes](http://example.com "Example")

Lazy Quotes

> quote
the rest of it
> another paragraph
the rest of it

Τεμπέληδες Λίστες

- li
the rest of it

Διακοπή της γραμμής

line 
line

Παράγραφος πολλαπλών γραμμών σε μια λίστα

- li
 line
 line

Λίστες πολλαπλών γραμμών

1. One
  First body copy
2. Two
  Last body copy

Ένθετο Html

<div>
_parent_
<div>
_child_
</div>
<pre>
_adopted child_
</pre>
</div>
_outside_

Διατεταγμένες λίστες

1. one
2. two
repeating numbers:
1. one
1. two
large numbers:
123. one

Λίστα παραγράφων

paragraph
- li
- li
paragraph
  * li

  * li

Σύνδεσμοι 2

[double quotes] and [single quotes] and [parentheses]
[double quotes]: http://example.com "example title"
[single quotes]: http://example.com 'example title'
[parentheses]: http://example.com (example title)
[invalid title]: http://example.com example title

Html που κλείνει μόνο του

<hr>
paragraph
<hr/>
paragraph
<hr />
paragraph
<hr class="foo" id="bar" />
paragraph
<hr class="foo" id="bar"/>
paragraph
<hr class="foo" id="bar" >
paragraph

Ξεχωριστές στοιβαγμένες λίστες

- li
  - li
  - li

Επικεφαλίδες.Μια άλλη παραλλαγή.

h1
==

h2
--

single character
-

not a header

------------

Απλά αποσπάσματα

> quote

indented:
  > quote

no space after `>`:
>quote

Απλά τραπέζια

header 1 | header 2
-------- | --------
cell 1.1 | cell 1.2
cell 2.1 | cell 2.2

---

header 1 | header 2
:------- | --------
cell 1.1 | cell 1.2
cell 2.1 | cell 2.2

html ενσωματωμένο

an <b>important</b> <a href=''>link</a>

broken<br/>
line

<b>inline tag</b> at the beginning

<span>http://example.com</span>

Λίστες 2

- li

- li
- li

Ένα άλλο παράδειγμα Html

<div>
line 1

line 2
line 3

line 4
</div>

Ένα άλλο παράδειγμα λίστας

- li

- li

---

- li

  - indented li

Ειδικά σύμβολα

AT&T has an ampersand in their name

this & that

4 < 5 and 6 > 5

<http://example.com/autolink?a=1&b=2>

[inline link](/script?a=1&b=2)

[reference link][1]

[1]: http://example.com/?a=1&b=2

Strikethrough

~~strikethrough~~

here's ~~one~~ followed by ~~another one~~

~~ this ~~ is not one neither is ~this~

Παραδείγματα ενίσχυσης κειμένου

*em **strong em***

***strong em** em*

*em **strong em** em*

_em __strong em___

___strong em__ em_

_em __strong em__ em_

Παράδειγμα μπλοκ κώδικα

  <?php

  $message = 'Hello World!';
  echo $message;

  echo "following a blank line";

Markdown σε πίνακες

| _header_ 1  | header 2   |
| ------------ | ------------ |
| _cell_ 1.1  | ~~cell~~ 1.2 |
| `|` 2.1   | \| 2.2    |
| `\|` 2.1   | [link](/)  |

Σύνδεσμοι κειμένου

[reference link][1]

[1]: http://example.com

[one][website] with a semantic name

[website]: http://example.com

[one][404] with no definition

[multiline
one][website] defined on 2 lines

[one][Label] with a mixed case label and an upper case definition

[LABEL]: http://example.com

[one]
[1] with the a label on the next line

[`link`][website]

Μη διατεταγμένες λίστες

- li
- li

mixed markers:

* li
+ li
- li

Τραπέζι καμπύλης

| header 1 | header 2     |
| ------------- | ----------- |
| cell 1.1  | cell 1.2 |
|  cell 2.1 | cell 2.2   |

Παραδείγματα αυτόματης σύνδεσης

an autolink http://example.com

inside of brackets [http://example.com], inside of braces {http://example.com}, inside of parentheses (http://example.com)

trailing slash http://example.com/ and http://example.com/path/

Χαρακτήρες κενού διαστήματος

  code

Κωδικοποίηση χαρακτηριστικών Xss

[xss](https://www.example.com")

![xss](https://www.example.com")

[xss](https://www.example.com')

![xss](https://www.example.com')

![xss"](https://www.example.com)

![xss'](https://www.example.com)

Xss Λάθος διεύθυνση

[xss](javascript:alert(1))

[xss]( javascript:alert(1))

[xss](javascript://alert(1))

[xss](javascript&colon;alert(1))

![xss](javascript:alert(1))

![xss]( javascript:alert(1))

![xss](javascript://alert(1))

![xss](javascript&colon;alert(1))

[xss](data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

[xss]( data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

[xss](data://text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

[xss](data&colon;text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

![xss](data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

![xss]( data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

![xss](data://text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

![xss](data&colon;text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg==)

Συσκευασία κωδικού Xss

<script>alert(1)</script>

<script>

alert(1)

</script>

<script>
alert(1)
</script>

Το Parsedown όπως φαίνεται παραπάνω έχει πολλές αποχρώσεις, αλλά καλύπτει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του MarkDown.

Πώς να συμπεριλάβετε το Parsedown στην PHP

Η σύνδεση του Parsedown στην PHP είναι εξαιρετικά απλή, δεν χρειαζόμαστε συνθέτη, αρκεί μόνο ένα αρχείο Parsedown.php

$Parsedown = new Parsedown();
echo $Parsedown->text('Hello _Parsedown_!');
bg bs ca ceb co cs cy da de el en eo es et fa fi fr fy ga gd gl gu ha haw hi hmn hr ht hu id ig is it iw ja jw ka kk km kn ko ku ky la lb lo lt lv mg mi mk ml mn mr ms mt my ne nl no ny or pa pl ps pt ro ru rw sd si sk sl sm sn so sr st su sv sw ta te tg th tk tl tr tt ug uk ur uz vi xh yi yo zh zu
Text to speech
QR-Code generator
Parsedown cheatsheet. Markdown
Filter data by column with regular expressions
Engines for creating games on LUA ?
JavaScript: draw a point
JavaScript: Speaking text in Chinese